Matchspelsläget…

Läget i matchspelet är uppdaterat per den 20 juni. Gå in under Tävlingar/Specialtävlingar/Matchspel och se ställningen och när nästa match ska vara färdigspelad.

Nya handicapsgränser för måndagsgolfen

Seniorkommittén har noterat att B-klassen vid den senaste tidens måndagstävlingar varit betydligt större än A-klassen till antalet. Vår ambition är att ha ungefär lika stora klasser. Vid kommittémöte den 5 juni beslöts att ändra handicapsgränserna för våra måndagstävlingar till: A-klass Läs mer…