Eclecticen är uppdaterad efter den 7 augusti

Gå in på Specialtävlingar och se hur ställningen i Eclectic ser ut.