Handlingar från seniorkommittén 2020

Det blev inget höstmöte och därför finner ni i Seniorernas Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse samt valberedningens förslag på styrelse för 2021.
Läsa igenom dessa handlingar, har ni synpunkter på innehåll eller val av personer i kommittén så vill vi ha era synpunkter senast den 15 oktober.
Om vi inget hör tolkas detta som en tyst accept.