Mötesprotokoll & Dagordningar

Verksamhetsåret 2019

Höstmötet 2019:

Mötesrapport-SK-2019-09-16

Mötesrapport-Sk-2019-06-03

Protokoll från Vårmötet

Mötesrapport-SK-2019-02-19

Mötesrapport-SK-2019-01-31


Verksamhetsåret 2018

Konstituerande Protokoll för Seniorkommittén 2019:
konstituerande styrelsemöte 2018-10-08

Höstmötet 2018
Protokoll Höstmöte Seniorer 2018-10-08

————————————————————

Mötesrapport SK 2018-09-17

Mötesrapport SK 2018-06-11

Protokoll Seniorernas Vårmöte 2018-04-25

Mötesrapport SK 2018-04-25

Mötesrapport SK 2018-03-08

Mötesrapport SK 2018-01-11


Verksamhetsåret 2017

Höstmöte Seniorer 2017-10-02 /underskrifter

Konstituerande Protokoll 2017-10-02

Mötesrapport 2017-09-25

Mötesrapport 2017-09-04

Mötesrapport 2017-06-05

Vårmötesprotokoll 19 april 2017

Mötesrapport_2017-04-04

Mötesrapport_2017-01-25

Mötesrapport_2017-01-17

Verksamhetsåret 2016
Mötesrapport 2016-10-04
Höstmötesprotokoll 3 oktober 2016 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Mötesrapport 2016-09-12
Mötesrapport 2016-06-20
Vårmötesprotokoll 20 april 2016
Mötesrapport 2016-03-29
Mötesrapport 2016-01-12